Kdybyste v neděli 20. května nemohli ráno dospat, pak budete mít jedinečnou příležitost pozdravit na jihlavském Masarykově náměstí dva zdatné chodce, kteří se předchozí večer vydají z Pelhřimova, aby ušli 103 km až do moravských Kralic. Tito dva muži se originálním způsobem rozhodli podpořit projekt na misijní cestu svého krajana Pavla Novotného do nitra Asie k utlačované menšině tamních turkických muslimů, kteří ještě neměli příležitost slyšet evangelium. Pochod vede přes Horní Cerekev, Jihlavu ,Třebíč a symbolicky končí u památníku Bible kralické, protože zmiňovaný národ je stále bez překladu Bible do svého jazyka. Během necelých 24 hodin tak chodci projdou kus Vysočiny a připomenou tím i její reformační dějiny. Vyvrcholení a slavnostní zakončení pochodu se uskuteční v Kralicích v 18.30. Na jihlavském náměstí se chodci zastaví u morového sloupu před šestou hodinou ranní po celonočním pochodu z Horní Cerekve. Přijďte bratry povzbudit. Na kus cesty se k nim můžete i přidat a vyjádřit tak svůj zájem o ty, které chce také Bůh pozvat do svého království.