V sobotu 4. května máme jedinečnou možnost setkat se v Jihlavě s Vladimírem Králem. Profesor RNDr. Vladimír Král, DrSc., člen Církve adventistů sedmého dne, je vedoucí Laboratoře molekulárního rozpoznávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Stal se mimo jiné spoluautorem jednoho z vědeckých objevů, které prestižní britský deník The Telegraph zařadil mezi deset nejvýznamnějších na světě v roce 2009. Jde o objev sloučeniny, která skýtá naději nemocným AIDS. Vladimír Král na základě svého velmi podrobného pozorování přírodních procesů na úrovni buněk a molekul zastává zcela veřejně a jednoznačně odmítavé stanovisko k jinak dosud všeobecně přijímané a vyučované darwinovské teorii náhodného vzniku a vývoje života. Ta je podle něho již desítky let odborně překonaná. „S dnešními technickými možnostmi a vědeckým poznáním pronikajícím do nanosvěta máme naopak mnohem více důvodů obdivovat nesmírnou inteligenci, moudrost a moc našeho Stvořitele,” řekl. (další informace k této osobnosti viz http://www.databazeknih.cz/zivotopis/vladimir-kral-46021)

 Bratr Král má 4. května kázání cca v 10.40 hodin a poté od 13.00 hodin vede odpolední program. Nenechte si tuto příležitost ujít.