Léto je obdobím dovolených, odpočinku, cestování, mnozí si od něj slibují nabytí nových sil do další práce. Již starozákonní Kazatel připomíná, že je čas práce i čas odpočinku. Ať je i vaše léto obdobím nalezení sebe sama, vyváženosti života a všechny cesty, které podnikáte, ať vedou ke správnému cíli.

On zná moji cestu…
(Job 23,10)