Druhé setkání na téma vzájemného porozumění se uskuteční v modlitebně Mošnova 1 v sobotu 16. listopadu ve 13 hodin.

První odpoledne pod tímto názvem proběhlo již v říjnu. Provedl nás jím prostřednictvím promítaného záznamu své přednášky Robert A. Rohm, Ph.D., americký odborník na mezilidské vztahy a autor knihy o čtyř základních povahových profilech, která se stala světovým bestsellerem. Pokud jste se nezúčastnili říjnového setkání, není nic ztraceno. Robert A. Rohm v něm charakterizoval všechny čtyři základní typy lidských povah a umožnil tak přítomným, aby se na sebe podívali očima psychologa. Další čtyři setkání budou pak věnována jednotlivým povahovým profilům.

Sobota 16. listopadu otevře téma tzv. D-typů, v jiné terminologii jde o povahu „cholerik“. Žádný z povahových profilů není špatný nebo dobrý, koneckonců v každém z nás jsou všechny namíchány v různých poměrech a právě tato setkání nám dají možnost vyznat se sám v sobě, pracovat se svými nedostatky a lépe využít svých silných stránek. Poznání sebe sama přináší lepší schopnost komunikovat s druhými lidmi, předcházet konfliktům a nedorozuměním. Odpoledne se bude skládat z asi 20minutového záznamu přednášky R. A. Rohma a následného rozebrání tématu a diskuse přítomných. Zúčastnit se může kdokoliv, koho toto téma zaujalo.