Při první přednášce jsme se od Roberta A. Rohma, amerického psychologa, dozvěděli základní informace o čtyř základních typech lidských povah.

Druhé odpoledne na téma „Jak lépe porozumět sobě i druhým“ představilo povahový typ D, což znamená typ lidí otevřených, orientovaných na úkoly.

Odpoledne v sobotu 23. listopadu se seznámíme s povahovým profilem I, což jsou lidé otevření, orientovaní na vztahy, na lidi. Zkusme si lépe porozumět – přijměte i vy pozvání k přednášce a diskusi o našich vztazích.