Na podzim byl zahájen cyklus přednášek „Jak lépe porozumět sobě i druhým“ podle povahových profilů, jak je popsal americký psycholog Robert A. Rohm. Přednášky se setkaly s příznivým ohlasem a pro ty, kdo nestihli začátek celého cyklu přednášek nebo si chtějí některá témata zopakovat, je v sobotu 15. března ve 13.30 hodin připravena znovu úvodní přednáška k povahovému typu D.

V každém z nás jsou zastoupeny všechny čtyři základní typy povah, silnými stránkami převládajícího typu D v povaze (jiným názvoslovím cholerika) jsou pevná vůle, odhodlanost, optimismus, nezávislost, rozhodnost aj. Co dělat, aby se tyto vlastnosti nezvrhly do arogance, ješitnosti či bezohlednosti, na to odpovídá právě tato přednáška. Koná se v modlitebně na ulici Mošnova 1, je přístupna veřejnosti, vstup je volný.