Povahový typ „I“ představuje lidi, kteří jsou orientovaní více na vztahy než na úkoly a přitom jsou sami spíše uzavření. Tedy rádi pomáhají druhým, ale neradi přijímají veřejné díky. Procentuelně je podle statistik tento typ lidí ve společnosti nejvíce zastoupen.

Jak pochopit tento povahový typ a jak s takovými lidmi efektivně jednat, o tom v další části cyklu interaktivních přednášek s psychologem F. Příhodou a diakonkou J. Šimkovou v sobotu 21. června ve 13 hodin. Vodítkem opět bude kniha Roberta A. Rohma o čtyř typech povahových profilů.