V týdnu od 6.2.2016 do 13.2.2016 probíhal v naší církvi Týden křesťanského domova s přednáškami bratra Radomíra Jonczyho s názvem Manželství – ráj, nebo peklo?

Témata připravených lekcí jsme si pročetli a diskutovali nad nimi při setkání v jednotlivých rodinách a při modlitebním setkání u snaší sestry a ve sboru v klubovně. Shrnutí celého tématu proběhlo při sobotní bohoslužbě v rámci kázání. Odpoledne v dámském klubu „Draní peří“ jsme se zabývaly tématem Rovnocennost (muže a ženy v manželství, ve společnosti). Osobně všem přítomným ženám děkujeme za obohacující příspěvky. Byl i připraven program v přírodě pro tatínky s dětmi a pro dědečky s vnoučaty. Pánský klub s dětmi „Apalucha“ byl nakonec pro malou účast odložen na některé další sobotní odpoledne. Věříme, že na další naplánované setkání pánského klubu s dětmi přijdou tatínkové s dětmi a dědečkové s vnoučaty ve větším počtu. K zajímavým tématům přednášek z týdne KD se vrátíme na dubnovém setkání na Čeřínku.

Lenka a Pavel Kratochvílovi