Na lednovou vycházku, nazvanou „Z Pávova na Borovinku“ jsme vyrazili v sobotu 16. ledna 2016 po obědě autobusem MHD z Jihlavy do Pávova (8 turistů). Vycházka byla zahájena na břehu Pávovského rybníka v místech, kde ráda na lavičce sedávala sestra Liba Fliegrová. Po vzpomínce na sestru jsme vyrazili kolem rybníka směrem k Dubovému rybníku. Podél Pávovského rybníka jsme procházeli místy, kde v dřívější době pobývala často naše milovaná sestra. Na konci Pávovského rybníka na nás čekala „nová modlitebna“ a náš kazatel se před „novou modlitebnou“ nechal vyfotit. Všem zájemcům rádi tuto fotku pošleme. Věříme, že druhý sbor v Jihlavě vznikne z nových zájemců velice rychle, zvláště když piloti z „Pávovské letky“ měli možnost si přečíst na ploše Pávovského rybníka vzkaz „Pán Bůh Tě miluje!“, který ve sněhu na ledové ploše rybníka stačil vydupat v průběhu vycházky jeden z našich bratrů.

Od Pávovského rybníka jsme pokračovali kolem Dubového rybníka k chatové osadě, kde jsme se vydýchali a zkřehlými prsty udělali pár fotek. Po zdolání kopce nad Zbornou jsme se kochali nádhernými výhledy do zimní krajiny na Vysočině a to jak směrem na Štoky, tak i na Čeřínek. Někteří stačili i zhlédnout na lyžaře na sjezdovce na Šacberku. Pro oživení mysli jsme si dali společným úsilím vysvědčení z NEW STARTu a zjistili jsme, že na vycházce plníme všech osm bodů tohoto programu.

Dále jsme se vydali do Hybrálce, zde jsme se pozdravili se zamrzlým vodníkem na rybníku, obdarovali pamlsky (jablka a tvrdý chléb) koníky v ohradě, minuli jsme hospodu v Hybrálci, jeskyni u Hamrů a ještě za světla dorazili na hráz rybníka Borovinka. Zavzpomínali na „Pepka z Boroviny“, na výbornou vodu ve studánce na Borovince a mířili pomalu do civilizace. Zde jsme se kousek od objektu „Alzheimer centra“ rozloučili v počtu šesti „členů výpravy“, protože nás dva „Procházkomilci“ na Borovince opustili ve stylu Járy Cimrmana v závěru filmu „Jára Cimrman, ležící, spící!“ (nikdo již nikdy Járu Cimrmana od té doby neviděl). Na Borovince u studánky jsme naše dva „Procházkomilce“ viděli mizet v dáli a již jsme je nespatřili. Ještě než se s námi rozloučili, tak slíbili, že na dalších vycházkách se opět uvidíme. S prvním zmizelým „Procházkomilcem“ jsme se setkali již na únorové vycházce a věříme, že i s druhým zmizelým „Procházkomilcem“ se již opět vidíme na březnové vycházce, která bude vedena „Ze Skalky do Popic“.

Na únorovou vycházku, nazvanou „Na Okrouhlík za uprchlíky a z Ráje ke hřbitovu“, jsme vyrazili v sobotu 6. února 2016 po obědě auty od modlitebny (14 turistů). Vycházka byla zahájena na parkovišti u lesa na Vysoké, odbočka a po polní cestě jsme vyrazili na Okrouhlík, kde jsme se těšili z krásných pohledů na tři rybníky Okrouhlík I – III. Po vyfocení na hrázi Okrouhlíku a po občerstvení u Marhanovy studánky čerstvou a výbornou pramenitou vodou jsme vyrazili po pěšině k rybníku Rančířov II. Zde se k nám s vnukem a s kočárem opět připojili manželé, kteří šli od Okrouhlíku neplánovaně po asfaltové komunikaci zkontrolovat bývalý rekreační objekt podniku Zelenina, kde jsou nyní ubytováni křeštané z Iráku. Žádný uprchlík na ně nečekal, proto se urychleně vydali směrem k rybníku Rančířov II, kde jsme se společně přivítali a měli radost z toho, že jsme opět všichni pohromadě a nikdo se neztratil. Po průchodu obcí Rančířov a kolem hotelu Fara jsme se rychle ubírali do Ráje naproti jedně z našich sester s dcerami, neboť přijely autobusem MHD na konečnou v Ráji a šly nám naproti, aby závěrečnou část vycházky absolvovaly společně s námi. Po vzpomínání v Ráji, jaké to tam bývalo, a po diskuzi, jaký Ráj pro nás připravil náš Otec na „Nové zemi“, jsme vyrazili kolem skály s krásným znakem jihlavských havířů směrem do Jihlavy přes bývalý vojenský prostor. Po zdolání vrchu Větrník jsme se na kopci rozhlíželi a kochali krásnými výhledy na Jihlavu. Do Jihlavy jsme sestupovali po dlážděné komunikaci, po které jezdili ještě před třiceti lety mladí tankisté s tanky a byly to pro ně kolikrát první metry s tankem po jejich narukování na dvouletou vojnu. V ulici Telečská u krajního bytového domu jsme vycházku společně ukončili a někteří pokračovali ve směru ke hřbitovu, aby dokončili vycházku ve stylu Adama „Z Ráje ke hřbitovu“ a ukončili vycházku u členů našeho sboru, kde byla přečtena a společně rozdiskutována první přednáška týdne KD. Děkujeme jim za milé přijetí a pohoštění.

Radujeme se z toho, že pohyb na čerstvém vzduchu v krásné přírodě vyhledává stále větší počet členů a přátel sboru. Na únorové vycházce chybělo 11 obvyklých „Procházkomilců“, a přesto nás do Jihlavy dorazilo 17 turistů. Děkujeme všem zúčastněným za krásné společenství na obou vycházkách.

Na březnovou vycházku vás zveme na sobotu 19.3.2016, kdy půjdeme ze Skalky do Popic. V dubnu je naplánována vycházka na sobotu 9.4.2016 do Žďáru nad Sázavou s účastí na dopolední bohoslužbě ve sboru Žďár nad Sázavou a odpolední procházce kolem Žďáru nad Sázavou, na kterou nás pozvali manželé Řádkovi, členové sboru Žďár nad Sázavou.

Těšíme se na další krásné zážitky při společných vycházkách v přírodě.

Lenka a Pavel Kratochvílovi