V sobotu 22. října se uskutečnila další vycházka křesťanského domova. Z Polné jsme vycházeli čtyři, před Věžničkou se nám jeden Procházkomilec ztratil. Nechali jsme ho napospas osudu, stejně nás chtěl po pár stovkách metrů před Věžničkou opustit a nasměrovat to domů za svojí milovanou manželkou. Po úprku do Rytířska se k nám u penzionu přidalo dalších 7 Procházkomilců a cyklistů. Všichni jsme vyrazili společně na exkurzi na Zdeňkovu farmu do Kozlova, kde v závěru exkurze dvě turistky, které šlapaly z Polné, byly “uneseny” a autem dopraveny na zastávku MHD ve Velkém Beranově. Po exkurzi farmy cyklisté odjeli směrem do Luk (domů nebo na večeři do Kolničky). Do Velkého Beranova jsme opět šlapali v počtu tří Procházkomilců.

Děkuji za provázení po farmě, za teplý čas a občerstvení Zdeňkovi a Martě.

Na dalších vycházkách se těšíme s Lenkou opět na vás,

Pavel Kratochvíl