Na vycházku, nazvanou „Z Jihlavy přes Vysokou do Kostelce“ jsme vyrazili v sobotu 5. listopadu 2016 po obědě pěšky od hřbitova a z Horního Kosova (celkem 3 turisté). Čtvrtý zájemce o vycházku nestihl přijet včas MHD na start vycházky, a tak se „vydal“ na vlak. Cestou měl možnost pozvat zájemce na KZ v Polné. Z toho měl velkou radost, jak jej náš Pán vedl a že mohl opět pozvat na KZ v Polné bývalého pravidelného návštěvníka.

Tři „Procházkomilci“ šlapali přes Hosov na Vysokou kolem „Plenéru“, exteriéru soukromé Vyšší odborné školy grafické. Dřevěnou budovu, kterou nyní využívá škola, postavili v minulém století za první republiky jihlavští skauti na své náklady, ze svých sbírek. V úseku vycházky od Hosova po Vysokou jsme přemýšleli i nad tím, jaké počasí nám bude dopřáno při silvestrovské vycházce, kdy půjdeme v tomto úseku opačným směrem. Z obce Vysoká jsme to vzali kolem vrchu Vysoká ke krásnému rybníčku „U Tří chat“, kde jsme litovali, že s námi není na vycházce jeden z našich bratrů. Třeba by nám ukázal v rybníku něco ze svého otužileckého plavání a naladil by nás na otužování. V lese bylo docela příjemně – bez větru a mráz nebyl tak znát.

Po lesních cestách pod Kosteleckým vrchem jsme se „protáhli“ nad první RD v Kostelci u Jihlavy a mířili po asfaltové cestě do cíle na teplý čaj. Byli jsme příjemně překvapeni, že do Kostelce je cesta dlouhá jen 8 km a klidným tempem jsme byli za dvě hodiny v cíli vycházky.

V Kostelci nás již čekali další členové jihlavského sboru a naše sestra s plným stolem dobrot. Děkujeme sestře za péči, s kterou se o nás postarala při posezení u ní doma. Z Kostelce jsme odjížděli spokojení před 17. hodinou.

.

Na vycházku, nazvanou „Výlet ze Šlapanova do mlýna Lutrián a do Nových Dvorů“ jsme vyrazili v sobotu 19. listopadu 2016 po obědě auty z autobusového nádraží a vlakem ze žel. stanice Jihlava – město.

Zatímco vlakem jeli turisté přímo do Šlapanova, autem jsme to vzali přes Nové Dvory, kde zůstali ti, co neměli zájem o vycházku. Ve Šlapanově na návsi na mě počkali tři Procházkomilci, kteří přijeli vlakem a mezitím se pěšky vydali od žel. stanice na náves. Pěšky jsme po zahájení vycházky a vyslovení prosby o Boží ochranu při vycházce pokračovali ve čtyřech krásnou podzimní přírodou v listopadovém počasí bez deště k mlýnu Lutrián. Před mlýnem jsme si prohlédli historický kamenný most „U Lutriána“ a čekali zde na nás další členové sboru, kteří přijeli k mlýnu autem z Nových Dvorů.

Ve vratech mlýna nás již radostně očekávala paní „mlynářka“, která se do mlýna v mládí přivdala. Pohostila nás teplým čajem a výborným závinem. Prohlídku mlýna jsme absolvovali ve dvou skupinách. Nejdříve Procházkomilci, kteří pospíchali na vlak, a následně ti, kteří se mohli v mlýně zdržet a popovídat s paní mlynářkou.

Při posezení v mlýně a při prohlídce mlýna jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o historii mlýna, o jeho založení před několika staletími, o jeho nuceném ukončení provozu v 50. letech v minulém století. Přesto je stále prohlídka mlýna velmi zajímavá a mlýnské stroje jsou v zachovalém stavu. V mlýně jsme si prohlédli čtyři podlaží mlýna – strojovnu, lednici, mlýnici a moučnici.

Paní mlynářka byla ráda, že jsme za ní přišli na návštěvu, a ráda nás mlýnem provedla. Domnívám se, že návštěvu mlýna lze na jaře zopakovat, a budeme rádi, když nás na další prohlídku mlýna přijde více a prohlídky mlýna využijí i mladé rodiny s dětmi.

Procházkomilci pokračovali po prohlídce mlýna na nádraží v Kamenné, kde dámská polovina turistů nasedla do motoráčku (směr Jihlava – město). Pánská polovina turistů nasadila ochranné svítící pásky a vydala se za tmy po silnici do Nových Dvorů, kam se mezitím z mlýna přesunula autem druhá skupina návštěvníků mlýna.

Ze Šlapanova přes Kamennou jsme do Nových Dvorů našlapali 9 km. V Nových Dvorech na nás již čekali nejen další návštěvníci mlýna, ale i bratr kazatel s maminkou a sestra s plným stolem výborného jídla. V duchovní části posezení jsme se vrátili k tématům o misii z modlitebního týdne. Poté jsme se společně modlili za misii v Polné, v Nových Dvorech a na dalších místech Vysočiny.

Děkujeme našim hostitelům za péči, s kterou se o nás postarali při posezení u nich doma. Z Nových Dvorů jsme odjížděli spokojení a naplněni vděčností k našemu Pánu po 19. hodině.

Pavel Kratochvíl