Silvestrovská vycházka „Z Vysoké, odbočky přes Vysokou kolem Hosova k hájence na Bradle a dále k rybníku na Bradle, kolem Pekelského mlýna do Rantířova, případně do Jihlavy, Horního Kosova v sobotu odpoledne 31.12.2016.

.

Odjezd auty z Jihlavy, AN v 13,20, příjezd Vysoká, odbočka v 13,35.

Odchod na vycházku v 13,45 z Vysoké, odbočka po žluté tur. značce přes Vysokou kolem Hosova k hájence na Bradle (3,5 km). Dále budeme pokračovat k rybníku na Bradle a kolem Pekelského mlýna do Rantířova (4,2km).

Délka vycházky z Vysoké, odbočka na Bradlo a do Rantířova (délka trasy 7,7km).

Kratší varianta vycházky od hájenky na Bradle do Rantířova (délka trasy 4,5km).

Zahájení kratší vycházky v 14,30 -14,40 u hájenky na Bradle (v blízkosti silnice Jihlava – Pelhřimov) společně s turisty, kteří přijdou od Vysoké.

Příjezd k hájence na Bradle auty (doprava auty k hájence na Bradle není organizována).

Příchod do Rantířova k Vyskočilům v 15,30 – 15,45.

Odjezd osobního vlaku z Rantířova do Jihlavy v 16,59.

V případě potřeby budou řidiči aut dovezeni z Rantířova (event. z Jihlavy) k autům, které nechali zaparkované na trase vycházky.

Pro pěší turisty bude vycházka pokračovat v 16,30 hodin z Rantířova modřínovou alejí do Jihlavy na zastávku MHD, konečná trolejbusu „C“. (délka trasy 2,9km). Příchod k zastávce MHD cca v 17,00 – 17,15.

Délka vycházky z Vysoké, odbočka na Bradlo a přes Rantířov do Jihlavy, Horní Kosov (délka trasy 10,6km).

Odjezd trolejbusu „C“ ze zastávky MHD Horní Kosov do centra města v 17,07 (dále po 20 min), odjezd autobusu „3“ ze zastávky MHD Horní Kosov do centra města v 17,06, 17,55.

.

Přejeme krásné zážitky na zimní vycházce i ze společenství!

.

Bližší informace k vycházce:

Lenka a Pavel Kratochvílovi

732 323 593 603 266 350

kratalenka@seznam.cz, kratochvil@colegium.cz