Zveme vás na vycházku křesťanského domova, která se uskuteční v sobotu 19.11.2016.

Odjezd auty z Jihlavy, AN 13,20, příjezd Šlapanov v 13,55 (některá auta pojedou do Šlapanova přes Nové Dvory).

Odjezd vlakem ze žel. st. Jihlava – město 13,18, příjezd do Šlapanova v 13,41.

Pro zájemce o společné posezení v Nových Dvorech (bez vycházky) doprava auty z AN v 13,20.

.

Odchod na vycházku v 14,00 od křižovatky, odbočky k nádraží ve Šlapanově do mlýna Lutrián po modré turistické značce (délka trasy 4 km).

Po prohlídce mlýna „Lutrián“ a kamenného mostu „U Lutriána“ budeme pokračovat po silnici k obci Dolní Věžnice a po kraji obce se dostaneme do údolí a dále podél potoka půjdeme do Nových Dvorů (délka trasy 4 km).

Délka vycházky ze Šlapanova přes mlýn Lutrián do Nových Dvorů 8 km.

Příchod do Nových Dvorů v 16,45 – 17,00.

.

Čtyři varianty vycházky:

  1. Delší vycházka Šlapanov – Nové Dvory, začátek v 14,00 ve Šlapanově na křižovatce s příjezdovou komunikací k nádraží – auto lze nechat ve Šlapanově. Řidiči budou dovezeni po skončení vycházky z Nových Dvorů do Šlapanova.

Čas prohlídky v mlýně 15,00 – 15,45.

Délka vycházky ze Šlapanova do Nových Dvorů 8 km.

  1. Kratší vycházka Kamenný most U Lutriána – Nové Dvory, začátek v 14,45 – 15,00 na kamenném mostě – auto lze nechat na kraji Dolní Věžnice. Řidiči budou dovezeni pro auta po skončení vycházky z Nových Dvorů do Dolní Věžnice.

Čas prohlídky v mlýně 15,00 – 15,45.

Délka vycházky od kamenného mostu U Lutriána do Nových Dvorů 4,5 km.

  1. Prohlídka mlýna Lutrián + odvoz auty z Jihlavy k mlýnu a do Nových Dvorů, čas prohlídky v mlýně 14,30 – 15,15.

  2. Posezení v Nových Dvorech bez vycházky a prohlídky mlýna – odvoz z Jihlavy, AN v 13,20. Příjezd do Nových Dvorů v 13,45.

.

V Nových Dvorech bude součástí posezení diskuze nad přednáškami modlitebního týdne 2016, chvály našeho Pána – písně a hudba, společné modlitby za misii na Vysočině, v Polné, v Nových Dvorech.

.

Doprava zpět do Jihlavy vlakem. Odjezd z Kamenné v 16,22 a v 18,21.

Doprava zpět do Jihlavy auty. Odjezd prvních aut v 17,30 – 17,45. Odjezd posledního auta do 19,00.

.

Přejeme krásné zážitky na vycházce i ze společenství!

.

Bližší informace k vycházce:

Lenka a Pavel Kratochvílovi

732 323 593 603 266 350

kratalenka@seznam.cz, kratochvil@colegium.cz