Odpoledne 6. května: „On/ona mi nerozumí…“ aneb rychlokurs jazyků lásky.

Teplá večeře. Pověšené prádlo. Přišroubovaná polička. To že jsou projevy lásky, tyhle přízemní praktické věci? Ale ano. Pro člověka, jehož jazykem jsou skutky služby, mají větší cenu než mnohomluvná vyznání.

Pokud máte dojem, že tato slova právě o vás nebo o vašem partnerovi, pak přijměte pozvání na další setkání nad knihou Garyho Chapmana Pět jazyků lásky. Těchto pět jazyků každý z nás zná, ale často nerozezná jejich skutečný význam. Jde o slova ujištění, soustředěnou pozornost, přijímání či dávání dárků, skutky služby a fyzický kontakt, doteky.

Sobotní odpoledne 6. května od 13 hodin bude věnováno právě jazyku „skutků služby“. Úskalími vzájemné partnerské komunikace provází Jarmila Šimková a srdečně zve všechny, kdo chtějí rozumět druhým. Vstup volný.