Historické pozadí událostí v Evropě na počátku 16. století poodhalí jihlavský učitel Bc. Jaroslav Beneš, a to v sobotu 4. listopadu ve 13 hodin v sále modlitebny CASD Mošnova 1.

Rok 1517 je považován za začátek reformace, a to díky Martinu Lutherovi, který sepsal 95 tezí k teologické disputaci o učení církve. Luther považuje za nejdůležitější osobní vztah člověka k Bohu a vymezuje se především vůči církevní praxi prodeje odpustků. Co dnes víme o počátcích reformace a co to pro nás samotné znamená, i o tom můžeme uvažovat spolu s Jaroslavem Benešem. Jste srdečně zváni.