Pokud chci změnit a proměnit svůj vztah k druhému člověku, mohu tak učinit tím, že s ním začnu komunikovat jiným způsobem. Jak to udělat, o tom bude řeč v sobotu 28. října od 13 hodin v modlitebně Mošnova 1.

V komunikaci nejde o pouhá slova, ale především o významy, které jsou vyjadřovány slovy nebo beze slov. Komunikující se snaží v mysli posluchače vyvolat podobný význam, který on vložil do sdělovaného. Musí předvídat, jak sdělení pochopí druhá strana, příjemce, a ten musí interpretovat, co bylo původním záměrem komunikátora. Efektivita komunikace se hodnotí podle míry shody záměru a účinku obsahu komunikace.

„Komunikace, umění hovořit jeden s druhým, říkat, co cítíme nebo myslíme, říkat to jasně, naslouchat tomu, co říká ten druhý, a ujišťovat se, že jsme slyšeli správně, je podle všech známek dovednost, která je nejdůležitější pro vytvoření a uchování láskyplných vztahů.“ (Leo Buscaglia)

Nenechte si ujít interaktivní odpoledne s někdejším jihlavským kazatelem Petrem Pimkem. Určeno široké veřejnosti. Vstup volný.