V sobotu 3. března navštíví jihlavský sbor předseda Čs. unie CASD Mikuláš Pavlík. Přijměte pozvání k dopolední bohoslužbě, kde bude mít br. Pavlík kázání, i k odpolednímu programu. Zde je časový přehled:

  • 9.00 zahájení bohoslužby, sobotní škola
  • 10.30 oznámení
  • 10.45 kázání
  • Po skončení dopolední bohoslužby společné Agapé
  • 13.00 „Křeslo pro hosta: Mikuláš Pavlík“
  • 14.45 vycházka křesťanského domova (odchod od modlitebny, délka trasy cca 7 km)