Naše aktivity

Každý den prožíváme s Bohem. Studujeme Bibli, modlíme se, vnímáme Boží vedení Duchem svatým v osobním životě. Radujeme se z toho, co pro nás přinesl a stále přináší Ježíš Kristus. Prožíváme naději jak v přítomnosti, tak i do budoucnosti. Snažíme se žít v běžném životě podle toho, co jsme poznali z Bible, a poznáváme, že to funguje v radostech i starostech…

V sobotu se scházíme ke společné bohoslužbě – společnému sdílení víry, chválení a uctívání Ježíše Krista, společnému studiu Bible (sobotní škola),  naslouchání kázání, prožívání společenství… Naše bohoslužba je otevřená všem lidem.

Na všechny naše aktivity jste srdečně zváni!