Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu.


V 9:00 hodin začínáme sobotní školou.
Toto čtvrtletí (duben – červen 2018) společně studujeme téma Příprava na čas konce.


 V 10:40 začíná druhá část dopolední bohoslužby s kázáním poselství z Bible.

Odoplední bohoslužby bývají od 13 hodin.

Program na 2. čtvrtletí 2018

Datum Sobotní škola Kázání Odpoledne
7.4.  Vesmírný konflikt  Bohuslav Vysloužil J. Beneš: historie, vycházka
14.4.  Daniel a doba konce  Marie Hronová
21.4.  Ježíš a kniha Zjevení  Aleš Zástěra vycházka
28.4.  Věčné evangelium pro dobu konce  Jaroslav Skoumal
5.5.  Kristus v nebeské svatyni  Milan Šimek
12.5.  “Změna” zákona  Hana Vysloužilová vycházka
19.5.  Očekávání Kristova návratu (Mt 24 a 25)  Aleš Zástěra
26.5.  Závěrečné volání k pokání  Jaroslav Skoumal
2.6.  Podvod na konci času  Luboš Hořínek country stodola
9.6.  Novodobý Babylon  Aleš Zástěra vycházka, žampion party
16.6.  Boží pečeť, nebo znamení šelmy?  Jan Dymáček
23.6.  Babylon a Harmagedon  Jarmila Šimková
30.6.  Příchod našeho Pána Ježíše Krista  Aleš Zástěra VP

 

VP = Památka večeře Páně