Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu.


V 9:00 hodin začínáme sobotní školou.
Toto čtvrtletí (červenec – září 2018) společně studujeme téma Skutky apoštolů.


 V 10:40 začíná druhá část dopolední bohoslužby s kázáním poselství z Bible.

Odoplední bohoslužby bývají od 13 hodin.

Program na 3. čtvrtletí 2018

Datum Sobotní škola Kázání Odpoledne
7.7.  Budete mými svědky (Sk 1)  Marie Hronová
14.7.  Letnice (Sk 2)  Vladimír Kaleta
21.7.  Život v rané církvi (Sk 2-5)  Jaroslav Skoumal
28.7.  Bůh vede svou církev (6-8)  Aleš Zástěra
4.8.  Pavlovo obrácení (Sk 9)  Jana Hořínková
11.8.  Petrova služba (Sk 9-12)  Jaroslav Skoumal
18.8.  Pavlova 1. misijní cesta (Sk 13-14)  Aleš Zástěra
25.8.  Koncil v Jeruzalémě (Sk 15)  Hana Vysloužilová
1.9.  2. misijní cesta (Sk 16-18)  Luboš Hořínek
8.9.  3. misijní cesta (Sk 18-21)  Milan Šimek
15.9.  Pavlovo uvěznění v Jeruzalémě (Sk 21-23)  Jarmila Šimková
22.9.  Pavlovo uvěznění v Cesareji (Sk 24-26)  Aleš Zástěra VP
29.9.  Cesta do Říma (Sk 27-28)  Bohuslav Vysloužil

 

VP = Památka večeře Páně