Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu.


V 9:00 hodin začínáme sobotní školou.
Toto čtvrtletí (leden – březen 2019) společně studujeme téma Kniha Zjevení.


 V 10:40 začíná druhá část dopolední bohoslužby s kázáním poselství z Bible.

Odpolední bohoslužby bývají od 13 hodin.

Program na 1. čtvrtletí 2019

Datum Sobotní škola Kázání Odpoledne
5.1.  Evangelium z ostrova Patmos  Jaroslav Skoumal Novoroční odpoledne
12.1.  Uprostřed svícnů  Aleš Zástěra
19.1.  Ježíšovo poselství sedmi sborům  Marie Hronová
26.1.  Hoden je Beránek  Luboš Hořínek
2.2.  Sedm pečetí  Aleš Zástěra
9.2.  Zapečetění Božího lidu  Radka Škarvadová
16.2.  Sedm polnic  Bohuslav Vysloužil
23.2.  Poražený nepřítel  Aleš Zástěra
2.3.  Satan a jeho spojenci  Jaroslav Skoumal
9.3.  Věčné evangelium  Petr Šnédar
16.3.  Sedm posledních ran  Aleš Zástěra
23.3.  Soud nad Babylonem  Zdeněk Nadrchal
30.3.  “Všechno tvořím nové”  Zdeněk Nadrchal
6.4.  Aleš Zástěra VP

 

VP = Památka večeře Páně