Scházíme se v naší modlitebně pravidelně každou sobotu.


V 9:00 hodin začínáme sobotní školou.
Toto čtvrtletí (říjen – prosinec 2017) společně studujeme téma Spaseni jedině vírou (List Římanům).


 V 10:40 začíná druhá část dopolední bohoslužby s kázáním poselství z Bible.

Odoplední bohoslužby bývají od 13 hodin.

Program na 4. čtvrtletí 2017

Datum Sobotní škola Kázání Odpoledne
7.10.  Apoštol Pavel v Římě  Marie Hronová
14.10.  Život v době “nové smlouvy”  Aleš Zástěra Aleš Zástěra
21.10.  Daleko od Boží slávy (Ř 1-3)  Jaroslav Skoumal Vycházka KD
28.10.  Ospravedlnění z víry (Ř 3,19-28)  Petr Pimek Petr Pimek
4.11.  Abrahamova víra (Ř 4)  Hana Vysloužilová Beneš
11.11.  Adam a Ježíš (Ř 5)  Aleš Zástěra, Aleš Kocián – společná bohoslužba Vysočina Společné odpoledne
18.11.  Přemáhat hřích (Ř 6)  Luboš Hořínek
25.11.  Zákon a svoboda křesťana (Ř 7)  Daniel Dobeš Daniel Dobeš
2.12.  Svoboda v Kristu (Ř 8)  Aleš Zástěra Vycházka KD
9.12.  Děti zaslíbení (Ř 9)  Jaroslav Skoumal
16.12.  Vyvoleni z milosti (Ř 10 a 11)  Bohuslav Vysloužil
23.12.  Přemáhat zlo dobrem (Ř 12 a 13)  Aleš Zástěra VP Agapé, koncert
30.12.  Křesťanský život (Ř 14-16)  Jaroslav Skoumal

 

VP = Památka večeře Páně