Sbor

Na téma „komunikace“ s Petrem Pimkem 28. října

Pokud chci změnit a proměnit svůj vztah k druhému člověku, mohu tak učinit tím, že s ním začnu komunikovat jiným způsobem. Jak to udělat, o tom bude řeč v sobotu 28. října od 13 hodin v modlitebně Mošnova 1. V komunikaci nejde o pouhá slova, ale především o významy, které jsou vyjadřovány slovy nebo beze […]

„Genetika a charakter“ s Alešem Zástěrou

Sobotní odpoledne 14. října od 13 hodin bude věnováno zamyšlení nad tématem „Genetika a charakter“, které připravil jihlavský kazatel Aleš Zástěra. Před časem byl bratr Zástěra pozván do Českého rozhlasu Region – poslechnout si jej můžete zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3915777

K výročí upálení Jana Husa

U příležitosti státního svátku k výročí upálení Jana Husa Vás zveme na přednášku z české historie: Jan Hus – skutečný příběh. Politická situace v Evropě 14.-15. století, stav církve a náboženské poměry té doby, důvody odsouzení mistra Jana – tato a další témata související s osobností kazatele pražské Betlémské kaple otevřeme s Bc. Jaroslavem Benešem […]

Velikonoční koncert v sobotu 15. dubna

Bangladéš a ČR očima lékaře a misionáře

V sobotu 8. dubna ve 13 hodin je připravena jedinečná příležitost setkat se s lékařem a misionářem v Bangladéši MUDr. Milanem Moskalou. Nabídne nejen pohled na problémy světa, se kterými se na vlastní kůži setkal, ale i pohled opačný. Pohled na nás, lidi západního světa, křesťany západního světa, jací se jevíme být z perspektivy lidí […]

Jubileum – 60 let sboru Jihlava

V sobotu 15.10.2016 jsme si připomněli 60. výročí založení sboru v Jihlavě (foto zde). Celá slavnostní bohoslužba se konala v pronajatých prostorech Business hotelu. V dopolední části si nejdříve položili otázky o utrpení Joba /a také se na ně snažili odpovědět/ kazatelé Pimek a Zástěra. Potom s námi manželé Miškejovi prošli historii vzniku církve a.s.d. […]

Hudebně laděná sobota

Zveme Vás na speciální novoroční bohoslužbu, která se bude konat 9.1.2016 od 9:00. V první části se jako obvykle budeme věnovat studiu Bible, tentokrát na téma Krize v zahradě Eden. Druhá část, během které zazní zamyšlení našeho kazatele Aleše Zástěry, bude tentokrát proložena hudebními vystoupeními členů jihlavského sboru. Pokud jste tedy příznivci hudby, neváhejte a […]

Desátá cena Michala Velíška pro odvážného Jiřího Nesázala

Jubilejní desátou Cenu Michala Velíška, udělovanou každoročně adventistickou humanitární organizací ADRA a televizí Nova,  získal Jiří Nesázal, který v únoru zasáhl proti šílenému střelci z Uherského Brodu, Díky Jiřímu Nesázalovi se podařilo z restaurace, kde pomatený člověk střílel do lidí, utéct dvěma dalším mužům. Cena, o které hlasovala veřejnost,  byla slavnostně vyhlášena ve středu 2.12. […]

Duchovní i umělecký zážitek v sobotu 28. března

Srdečně zveme na bohoslužbu, která se koná v naší modlitebně na ulici Mošnově 1 v sobotu 28. března. Zahájíme v 9 hodin diskusí nad biblickou kniho Přísloví, po krátkém oznámení v následuje kázání Marie Hronové. Po jeho skončení je připraven absolventský klavírní koncert Adély Sochorové, studentky konzervatoře v Kroměříži. Přijměte pozvání k nevšednímu duchovnímu a […]

V lednu zvou křesťané ke společným modlitbám

Alianční týden modliteb pořádaný každoročně Českou evangelikální aliancí se uskuteční 4. až 11.1. 2015 a bude mít téma Hospodin dá vyrůst spravedlnosti. Celosvětová Církev adventistů sedmého dne pořádá 7. až 17.1. 2015 Deset dnů modliteb na téma Zakoušení ovoce Ducha. Inspirací k němu bude text z Bible, Listu Galatským 5. kapitoly a veršů 22 až […]