Nejnovější příspěvky

Deset dnů modliteb

Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. (Zjevení 14,6) Ve dnech 5. až 15. ledna 2022 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb zavylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Výzva…

Read MoreLong right arrow

Bohoslužby v červnu

Zveme i vás na bohoslužby, které se pravidelně konají v naší modlitebně každou sobotu při dodržení všech aktuálně platných opatření, tj. roušky, rozestupy, desinfekce. Více informací k programu v záložce BOHOSLUŽBY na tomto webu. Souběžně dále probíhá i sobotní škola online formou (link u vedoucího sboru).

Read MoreLong right arrow

„Jarní úklid“ plánován na červen

Tradiční „jarní úklid“ modlitebny bude opět probíhat individuálně, a to v průběhu června. Přehled prací bude k dispozici v traktátu. Další informace podá M. Novotný nebo A. Vyskočilová.

Read MoreLong right arrow

Velikonoční putování – 9. díl

Čtení na tento den: Janovo evangelium, 21. kapitola Je večer, tma. Stojíme na břehu Tiberiadského jezera. Nedaleko nás sedí na břehu skupina mužů. Od vidění je již známe. Jeden z nich vstává. Vypadá rozhodně a pevným hlasem oznamuje ostatním: „Jdu lovit ryby“. Díváme se, jak profesionálně chystá síť a odráží loď od břehu. Ostatní se k…

Read MoreLong right arrow

Velikonoční putování – 8. díl

Čtení na tento den: Janovo evangelium, 20. kapitola Nahlížíme do příběhů lidí, kteří se dnes setkali s Ježíšem! Petr a Jan. Marie Magdalská. Učedníci. A Tomáš, známe ho s přízviskem „nevěřící“, ale je to tak? Jan popisuje, jak ti, kdo se setkali s Ježíšem, vyprávějí ostatním o svém setkání s Ním. Tak toho byli plní! A Tomáš byl…

Read MoreLong right arrow

Velikonoční putování – 7. díl

Čtení na tento den: Janovo evangelium, 19. kapitola, verše 31-42 Představím vás. Tento pán je Josef z Arimatie, člen židovské velerady a tajný učedník Ježíšův. Tajný, ano. Asi ze strachu. Ale je to zvláštní. Dokud Ježíš žil, veřejně se k němu nehlásil, a teď, když už z toho nemůže nic mít, jde si říct Pilátovi o Ježíšovo tělo.…

Read MoreLong right arrow

Velikonoční putování – 6. díl

Čtení na tento den: Janovo evangelium, 19. kapitola, verše 16-30 Nejsme již jen pozorovatelé, příběh nás vtáhl do svého děje. Vždyť je to sotva den, kdy jsme stáli v místnosti spolu s učedníky a sledovali učitele. Chtěl nás připravit na temnotu, která přijde, a dnes… ale co se dnes vlastně děje? Opět vztyčili kříže na Golgotě. A…

Read MoreLong right arrow

Velikonoční putování – 5. díl

Čtení na tento den: Janovo evangelium, 18. kapitola a 19. kapitola verše 1-16 Vstupujeme do temných ponurých a krvavých scén příběhu. Vstupujeme však spolu s učedníky vybaveni láskou navzdory zradě, propojeností navzdory samotě a pronásledování a vybaveni představou Ježíšovy slávy, která nás propojuje. Je to Ježíšův příběh, ale právě v těchto okamžicích je to i příběh…

Read MoreLong right arrow

Velikonoční putování – 4. díl

Čtení na tento den: Janovo evangelium, 17. kapitola Máte rádi zahrady? V našich zeměpisných šířkách se většinou těšíme na jaro, teplé paprsky slunce a rozkvetlou přírodu. Getsemanská zahrada v Jeruzalémě se nachází na svahu Olivové hory v údolí Hebronu. Getsemany se dají volně přeložit jako lis na olej. Dodnes zde najdeme staleté olivovníky. My jsme se ovšem vydali…

Read MoreLong right arrow

Velikonoční putování – 3. díl

Čtení na tento den: Janovo evangelium, 14.-16. kapitola Díváme se do mapy. Je to zmenšená krajina. Jako bychom se dívali z letadla. Máme celkový obraz, nadhled. Rozhodujeme se, kudy povede naše cesta. A až když po ní kráčíme, můžeme se zastavit a zkoumat každou květinu u cesty, každý kámen či broučka. Naší mapou je nyní Janovo…

Read MoreLong right arrow